Ženy a ADHD – jak rozpoznat?

ADHD u žen často zůstává nediagnostikováno. Příliš mnoho žen vyrostlo s nálepkou, že jsou líné, sobecké, anebo hloupé, protože jejich příznaky byly ignorovány nebo ignorovány. Pokud jste prožila dětství plné urážek a nízké sebeúcty, nechte se otestovat, zda vykazujete příznaky ADD nebo ADHD.

ADHD u žen

Porucha pozornosti (ADHD nebo ADD) není ovlivněna pohlavím. Příznaky ADHD existují u dívek téměř stejně často jako u chlapců a spousta dětí se ADHD nezbaví ani v dospělosti. Vědecký výzkum navíc silně naznačuje, že ADHD je dědičná. Což znamená, že pokud jste matkou dítěte s problémy s pozorností a impulzivitou, je docela pravděpodobné, že máte také ADHD. Toto odhalení je šokem pro většinu žen, které vyrostly za předpokladu, že ADHD je diagnóza pro hyperaktivní malé chlapce. Ve skutečnosti tomu tak není. ADHD u dospělých je velmi častá. A ADHD existuje také u žen. Podle lékařů mohou příznaky ADHD spadat do tří podtypů: převážně hyperaktivní, převážně nepozorný a kombinovaný typ. Nepozorné příznaky ADHD jsou stále do značné míry nepochopeny a špatně diagnostikovány zdravotníky, kteří si je často pletou s pouhými poruchami nálady, úzkostí nebo depresí Nepozorná ADHD je také častější u dívek a žen než u chlapců a mužů. To je část problému.

Jak je diagnostikována ADHD u žen?

Nízkou míru diagnostiky u žen a dívek mají na svědomí také zastaralá diagnostická kritéria a tabulky. Abychom proti tomuto problému pomohli bojovat, sestavili jsme následující kontrolní seznam příznaků pro ženy. Pokud máte podezření, že máte vy nebo vaše dcera ADHD, odpovězte prosím na níže uvedené otázky a podělte se o výsledky se svým lékařem. Čím více otázek odpovíte kladně, tím větší je pravděpodobnost, že budete mít ADHD nebo ADD. Cítíte se ochromeni v obchodech, v kanceláři nebo na večírcích? Je pro vás nemožné vypnout zvuky a vyrušování, které ostatní neobtěžují? Máte neustále pocit, že nikdy nemáte dostatek času, peněz a odvahy, což brání vaší schopnosti dosáhnout vašich cílů? Často se uprostřed dne zavíráte do sebe a cítíte se unaveni z lidí? Vysávají vás emocionálně požadavky kolegů o laskavost? Neumíte konverzovat o počasí apod.? Trávíte většinu času zvládáním, hledáním věcí, doháněním nebo řešením banálních problémů? Vyhýbáte se kvůli tomu lidem? Přestali jste zvát domů návštěvy, protože se stydíte za nepořádek? Máte pocit, že doma nezvládnete už nikdy uklidit? Máte potíže držet se finančního rozpočtu? Neumíte hospodařit? Máte často pocit, že je váš život mimo kontrolu a že je nemožné jej dát do pořádku? Máte pocit, že jste vždy na jednom konci deregulovaného spektra aktivit – buď lenošíte nebo jste naopak přehnaně aktivní? Máte pocit, že máte lepší nápady než ostatní lidé, ale nedokážete je uvést do života, anebo pocit, že i neschopnější lidé se mají v životě lépe? Začínáte každý den odhodlaně se snahou žít organizovaně se a končíte každý den pocitem porážky? Máte problémy se spánkem a usínáním? Čtete knihu, či se koukáte na film a přitom zjišťujete, že nevíte o čem to je? Zoufáte si, že jste nikdy naplnili svůj potenciál a nedosáhli svých cílů? Nevíte, jak dosáhnout toho, aby se vám dařilo v životě? Závidíte ostatním, že vedou „normální“ život? Říká se o vás, že jste líní, či flákači? Dělá vám problém ranní rutina? Chodíte pozdě, přestože se snažíte vyjít z domu včas? Hledáte často věci jako je peněženka, či klíče? Je veškerý váš čas a energie pohlcena zvládáním běžných úkonů, bez času na zábavu nebo relaxaci?

Otázky jsou pouze orientační, nenahradí vyšetření u odborníka, ale pokud jste odpověděli na vícero otázek kladně, je velmi pravděpodobné, že trpíte některou z forem poruchy pozornosti.