ADHD

Methylfenidát

Methylfenidát (MPH) je stimulant příbuzný amfetaminům, ale vyvolávající slabší účinky. Je předepisován k léčbě ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) u dětí i dospělých – u osob trpících tímto onemocněním zlepšuje schopnost soustředění. Také je nasazován u nemocných narkolepsií a po určitých typech mozkových zranění. Chemicky to je bílá jemná krystalická látka bez zápachu.

Dalšími názvy, pod kterými se látka prodává, jsou: RitalinRitalinaRilatineRitalin LAAttentaConcertaMetadateMethylinRubifen Focalin a Centedrin.

Podávání Ritalinu dětem je předmětem značných kontroverzí právě pro jeho značnou shodu s klasickými pouličními drogami a pro návykovost léku.

Účinky

Methylfenidát zvyšuje v mozku hladinu dopaminu. Jedná se o jeden z neuropřenašečů, který je nutný pro vznik motivace a potěšení. Stimuluje tak organismus k výkonům a ke zvýšené koncentraci na jejich provádění.

Vedlejší účinky

Obvykle hlášené vedlejší efekty Ritalinu jsou problémy se spánkem (což může vést sekundárně k dalším problémům), ztráta chuti k jídlu (proto je také Ritalin někdy používán pro léčení obezity), deprese, podrážděnost, bolesti břicha, bolesti hlavy, sucho v ústní dutině, rozostřené vidění, nevolnost, závratě, otupělost a motorické tiky nebo třesavka. Až 5 % dětí zažívá halucinace, které často zahrnují červy, hady nebo hmyz. Ztráta chuti k jídlu se řeší podáváním jídla před podáním léku. Další jídlo se podává až po odeznění anorektického působení léku. Bolesti hlavy, sucho v ústech a bolesti břicha se velmi snižují při zvýšeném zásobení organismu nápoji. Problémy se spánkem, a to jak s usínáním, tak kvalitou spánku, se řeší fyzickou zátěží na čerstvém vzduchu. Je-li pacient dostatečně unavený, usíná rychle a spánek je kvalitní. Podrážděnost je u psychostimulancií zcela běžně se vyskytující vedlejší účinek. Ostatní vedlejší účinky jsou zcela nedůležité a nemají zásadní význam vedle hlavního kýženého léčebného efektu. Všechny se pronikavě snižují a některé i zcela vymizí, je-li s nemocným stálý kontakt v podobě dialogu. Nejméně vhodným postupem je osamocenost pacienta – tj. ponechat ho sama sobě.

Zneužívání

Ritalin je někdy zneužíván jako stimulant např. studenty, kteří chtějí vydržet bdělí ve zkouškovém období. Také je užíván rekreačně např. v klubovém prostředí, často v kombinaci s alkoholem, někdy se silnějšími drogami. Od devadesátých let došlo k vzestupu v ilegálním užívání methylfenidátu. Užívání této látky má celou řadu negativních následků psychického i fyzického rázu. Vzniká mj. závislost.

 

Zdroj: Wikipedia