ADHD – co to vlastně je?

Někdy se můžete setkat pouze s označením ADD – attention deficit disorder – porucha pozornosti

ADHD – attention deficit hyperactivity disorder – porucha pozornosti s hyperaktivitou

Dříve jste mohli slýchat spíše LMD – lehká mozková dysfunkce.

Tyto vývojové poruchy chování jsou spolu s vývojovými poruchami učení, mentálním, tělesným, smyslovým postižením, autismem a vadami řeči řazeny do kategorie zdravotního postižení.

V případě ADHD je možné, že se objeví i jiná specifická porucha učení.

 

Sledují se 3 základní znaky:

 1. vývojově nepřiměřený stupeň pozornosti
 2. impulsivita
 3. hyperaktivita

 

Pro diagnostiku ADHD je důležité:

 • zda se příznaky vyskytovaly již před vstupem do školy
 • příznaky vyskytující se soustavně po dobu delší než 6 měsíců
 • příznaky se vyskytovaly výrazně častěji než u dětí téhož věku

 

Takové děti mají problémy se:

 • sebekontrolou
 • soustředěním se na určený úkol delší dobu (např. ne déle než 5 minut)
 • zdá se jakoby nevnímaly, když jim něco říkáte – jsou duchem nepřítomné
 • nedokáží kontrolovat míru nebezpečí – bez přemýšlení mohou vstoupit do silnice, skočit z velké výšky
 • dělá jim problém samostatná práce
 • nechají se lehce rozptýlit okolními vlivy
 • naopak – pokud jsou zabraní do činnosti, kterou musí následně ukončit, jsou impulsivní a afektované
 • často skáčí ostatním do řeči a snaží se být středem pozornosti
 • problémy s činnostmi vyžadující klid a ticho
 • mají silné emoční projevy i na drobné podněty
 • často jsou sociálně nevyzrálé, mají komunikační problémy

 

Pokud si myslíte, že vaše dítě má právě podobné problémy, jistotu a pomoc hledejte nejlépe ve SPC (Speciální pedagogické centrum).