Vitamíny pro boj s ADHD


Některé doplňky – vitamíny, minerály a bylinky – mohou podpořit léčbu ADHD a ADD, a zmírnit tak příznaky jako je nepozornost, zhoršená paměť, deprese a roztěkanost. Víte, které to jsou a jak je užívat, aby vám neublížily?

Výzkumy ukazují, že léčba konvenčními léky dobře pomáhá pro zmírnění mnoha
příznaků ADHD. Přesto myšlenka na zahájení léčby vašeho osmiletého syna nebo
dcery bez ohledu na to, jak účinná by léčba mohla být, způsobuje u rodičů
spoustu otázek a obav, než s léčbou souhlasí. Existují potenciální
vedlejší účinky, které je třeba vzít v úvahu, spolu se skutečností, že léky na
ADHD nefungují při zvládání příznaků stejným způsobem u každého dítěte. Někteří
rodiče tedy hledají další přírodní léky na ADHD, jako je výživa, cvičení a
doplňky, které pomohou jejich dítěti vyrovnat se s příznaky.

Je důležité pochopit, co je to potravinový doplněk. Výživový doplněk
poskytuje základní živiny pro optimální zdraví a funkci, které z vaší stravy
možná nedostáváte. Mezi doplňky patří vitamíny, minerály, bílkoviny a tuky.
Nezahrnujte do kategorie doplňků rostlinné ani rostlinné přísady, jako je
ginkgo, CBD olej nebo třezalka tečkovaná. Bylinky jsou rostlinné produkty,
které nemusí být nutně živinami, ale také mohou mít pozitivní vliv na zdraví a
funkci mozku.

Nyní se podívejme na jednotlivé doplňky ADHD, které se velmi často
doporučují. Každý zde zmíněný přírodní lék na ADHD má za sebou již nějaký
výzkum, který prokázal jeho účinnost při zlepšování některých příznaků
souvisejících s touto poruchou.

TIP: Pokud je to možné, poraďte se nejprve s lékařem, který vám pomůže
začlenit doplňky do vašeho léčebného plánu. Nikdy bez vědomí svého lékaře nevysazujte
svoje léky na předpis.

Omega-3 mastné kyseliny

Obvykle podávané ve formě rybího oleje jsou omega-3 mastné kyselin pravděpodobně
nejlépe prozkoumaným doplňkem pro ADHD. Četné studie, včetně dvou metaanalýz,
našly přínos v oblasti hyperaktivity, pozornosti nebo impulzivity. Nalezení
nejlepšího doplňku obsahujícího omega 3 je jiný příběh. Přes všechny studie o
omega-3 zůstávají otázky ohledně optimální dávky a způsobu jeho podávání.
Důležité omega-3 mastné kyseliny jsou EPA a DHA, které jsou uvedeny na většině
štítků produktů. Doporučuje se celkem 1 000 mg. EPA plus DHA (sečtěte
dohromady) pro menší děti, 2 000 mg. pro dospívající a 1 500 mg. pro teenagery.
Mělo by být 1,5 až 2 krát více EPA než DHA. Většina omega-3 doplňků tyto vyšší
úrovně neposkytuje, takže nejlepší možností je dát dítěti tobolky nebo sirup.
Pro děti, které jsou vegetariánské, je k dispozici omega-3 vyrobený ze řas,
který však vyžaduje velmi vysoké dávky, aby dodal dostatek EPA a DHA.

Příbuzným doplňkem je fosfatidylserin. Jedná se o typ molekuly odvozené od
mastných kyselin, která hraje důležitou roli v buněčné signalizaci. Několik
malých studií naznačuje, že by to mohlo být pro ADHD užitečné. Může být užíván
samostatně nebo ve spojení s doplňkem z rybího oleje.

Zinek

Doporučuji zinek dětem s ADHD. Minerál není tak dobře prozkoumán jako omega-3 a
železo, ale jedna studie ukázala, že užívání zinku s psychostimulantem
způsobilo téměř čtyřicetiprocentní snížení množství stimulantu potřebného k
tomu, aby fungoval na optimální úrovni. Jiné studie obecně prokázaly výhody pro
příznaky ADHD. Hladiny zinku lze měřit v krvi, ale je bezpečné podávat 20–25
mg. zinku denně vašemu dítěti, aniž byste měli k dispozici krevní testy. Zinek
navíc velmi pomáhá dětem, které trpí atopickým ekzémem, takže pokud vaše dítě
trpí oběma neduhy, je podávání zinku skvělou volbou.

Vitamin D

Spousta dětí má abnormálně nízkou hladinu vitaminu D. Nejnovější výzkumy
ukazují, že děti s ADHD mají nižší hladinu vitaminu D než děti bez onemocnění.
Jedna studie ukázala, že nastávající matky s nízkou hladinou vitaminu D měly
vyšší pravděpodobnost, že jejich děti budou mít ADHD. Neexistují žádné studie,
které by prokázaly, že podávání vitaminu D dětem s ADHD zlepšuje jejich
příznaky. Přesto by bylo dobré nechat zkontrolovat hladiny vitaminu D a doplnit
je, pokud jsou nízké nebo dokonce hraniční. Vitamín D pomáhá udržovat zdravou
imunitu a to je v dnešní době světové pandemie koronaviru velmi důležité.

Železo

Nízké hladiny minerálního železa mohou být významným problémem u dětí s
ADHD. Studie ukázaly, že železo je zásadní pro normální funkci mozku, a že
léčba doplňkovým železem může zlepšit příznaky ADHD. Před podáním doplňku železa vašemu dítěti je důležité změřit hladinu
železa v krvi dítěte
. Když ji lékaři měří u dětí, testují hemoglobin a
hematokrit – hladinu železa v červených krvinkách. Tyto hodnoty jsou obvykle
normální u dětí s ADHD. Doporučuji, aby lékaři zkontrolovali také hladinu feritinu, který měří
cirkulující železo. U dětí s ADHD je to často nízké číslo nebo hraničící s
minimem. Jedna studie ukázala, že průměrná hladina feritinu u dětí s ADHD byla 22,
ve srovnání s běžnými 44 u dětí bez ADHD. Doporučujeme doplňovat železo, pokud
má dítě hladinu feritinu pod 30. Je důležité používat chelátovaný produkt,
který snižuje problém se zácpou nebo bolestmi žaludku. Obvykle začínáme 30-40
mg. elementárního železa denně a znovu nechte změřit hladinu feritinu za tři až
šest měsíců.

Multiminerální přípravky pro ADHD

Je důležité, aby děti s ADHD měly dostatečné množství široké škály vitamínů a
minerálů, ale až donedávna bylo provedeno jen málo výzkumů, které by naznačovaly,
že by užívání multivitaminových preparátů bylo pro ADHD užitečné. Výzkum
naznačuje, že specifická kombinace multivitamínů a multiminerálů je účinná u
dětí, které mají ADHD a emoční dysregulaci, často sledovanou u opozičních dětí.
Pokud se rozhodnete dítěti podávat multivitamínový přípravek, vyberte takový,
který neobsahuje Ěčka a nejrůznější barviva.

Hořčík

Tento minerál přímo nezlepší pozornost, ale může uklidnit hyperaktivitu a
rozrušení, které ohrožují pozornost. Považuji hořčík za užitečný pro děti,
které mají „rebound efekt“ poté, co jejich stimulační léčba pomine. Dítě může
bezpečně užít 100-300 mg. elementárního hořčíku dvakrát denně ve formě
glycinátu, citrátu nebo chelátu hořečnatého. Citrátová forma má tendenci vést k
řídké stolici.

Inositol

Inositol se nachází ve velmi malém množství v mnoha potravinách. V
koncentrovaných dávkách pomáhá čelit agitovanosti a úzkosti. Dospělým
doporučuji 12-18 gramů denně rozdělených do dvou nebo tří dávek. Dávka pro děti
by byla vypočítána na základě jejich hmotnosti.

Ginkgo Biloba

Tato bylina se používá ke zlepšení kognitivních funkcí po tisíce let.
Několik malých studií ukázalo, že může být užitečné u dětí s ADHD. Nedávná
dvojitě zaslepená randomizovaná studie zkoumala přidání ginkga k stimulantu,
který děti již užívaly. Některé děti užívaly ginkgo plus stimulant, zatímco
jiné užívaly placebo a stimulant. Ti, kteří si ginkgo vzali, měli o 35 procent
lepší míru odezvy, pokud jde o zlepšení pozornosti. Nemělo to žádný vliv na
hyperaktivitu nebo impulzivitu. Je doporučena denní dávka 60 mg dvakrát denně
pro děti.

CBD olej

Pacienti, kteří se účastnili studie, která zkoumala, jaký má  CBD olej vliv na symptomy ADHD uváděli například, že po užívání CBD se cítili klidnější a uvolněnější, lépe tolerovali frustraci, zaznamenali méně výbuchů vzteku, byli méně impulzivní, a zlepšil se jim motorický neklid a dařilo se jim lépe soustředit, takže pro ně bylo snadnější dokončit úkoly, protože se jim zlepšila kvalita spánku. CBD olej je čistě
přírodní, nepsychogenní a nenávykový doplněk stravy, který má velmi dobré
výsledky při použití nejen u ADHD, ale i jako podpora při léčbě poruch
autistického spektra. U autistů má CBD olej skvělé výsledky při zklidnění a lepší koncentraci.

Bylinky

Bacopa a gotu kola, které jsou součástí ajurvédské medicíny (tradiční
medicíny v Indii), byly obě používány k léčbě ADHD, ale západní medicína o nich
neprovedla žádný výzkum. Jedna naše bylina, třezalka tečkovaná, se často
doporučuje dětem s ADHD, ale výzkumy ukazují, že pomáhá při depresi, nikoli při
ADHD. Dobře funguje na zklidnění před spaním, třeba jako meduňka, důležité však
je, aby vaše dítě nemělo alergii na jejich pyly.

Ve většině případů výzkum po užití doplňků ukazuje zlepšení pozornosti a zaměření
hyperaktivity nebo impulzivity, nebo všech. Je těžké předpovědět, jaký dopad
bude mít právě na vaše dítě každý jednotlivý doplněk. Zlepší doplňky stejně
příznaky jako léky na ADHD? Doplňky zmírňující ADHD jsou užitečné, ale nemají
okamžitý a silný účinek na příznaky ADHD, jaký mají léky. Je těžké
kvantifikovat účinnost těchto doplňků ve srovnání s léky.

Stojí za zmínku, že doplňky mají obecně mnohem méně nežádoucích účinků než
léky a menší potenciál pro závažné vedlejší účinky. Používejte doplňky jako
součást integrativního léčebného plánu, který zahrnuje intervence týkající se
školy, rodičovství, spánku a cvičení.

 

Autor: Richard Havlík