Diagnostika

Hyperkinetická porucha patří mezi nejčastější příčiny psychiatrického vyšetření a léčby v dětském věku. Mezi laiky a mnohdy bezradnými  rodiči se velmi často objevuje názor, že ADHD je jen omluva pro nevychovanost. Faktem ovšem zůstává, že 6 – 9 % všech školních dětí v současnosti ADHD trpí. Projevy tohoto neurobiologického onemocnění  poprvé vzbudily zájem lékařů na začátku 20. století. Od té doby řada vědních oborů (genetika, biochemie nebo zobrazovací metody) potvrdila, že základ poruchy je vrozený, a tedy nezpůsobený výchovou. Z hlediska historického vývoje člověka byli tito jedinci pravděpodobně ve výhodě, v dnešní době jim naopak jejich genetické založení způsobuje výrazné problémy.