Přehled příznaků

Pokud máte podezření, že má vaše dítě, nebo dítě ve vašem okolí ADHD, existuje velké množství příznaků, kterých je potřeba si všímat, abyste své přesvědčení utvrdili. Finální rozhodnutí ale vždy přenechejte kompetentním specialistům.

 

Navíc je třeba si uvědomit, že se s ADHD velmi často (v 60 – 70 procentech případů) pojí další poruchy jako jsou poruchy chování včetně poruchy opozičního vzdoru (v angličtině se takovým dětem výstižně přezdívá „No-children“),  specifické poruchy školních dovedností (dyslexie, dysgrafie atd.), úzkostné poruchy, poruchy nálady, tiky a další.

Přehled příznaků ADHD u dětí:

 • jsou nepozorné při školních úkolech, opomíjí detaily, dělají chyby z nepozornosti,
 • neudrží trvale pozornost při úkolu nebo při hře,
 • pokud jim někdo zabrání v činnosti, kterou musejí následně ukončit, jsou impulsivní a afektované,
 • působíí, že během rozhovoru neposlouchají,
 • i když pochopí instrukce, nedokončují úlohy,
 • mají problém naplánovat si své aktivity,
 • nesnášejí úkoly vyžadující soustředění a trpělivost,
 • ztrácejí věci, hračky, školní potřeby atd.,
 • vnější podněty snadno přeruší jejich soustředění,
 • zapomínají na své denní úkoly a povinnosti,
 • nedokáží klidně sedět, vrtí se na židli, hrají si s rukama,
 • pobíhají nebo lezou často v nevhodných situacích,
 • obtížně zachovávají klid a ticho,
 • jsou stále v pohybu,
 • neustále hovoří,
 • často vyhrknou odpověď před dokončením otázky,
 • dělá jim potíže čekat, až na ně dojde řada,
 • často přerušují ostatní,
 • mají silné emoční projevy i na drobné podněty,
 • bývají  sociálně nevyzrálé, mají komunikační problémy.