Jak postupovat, pokud máte podezření na ADHD

ADHD je porucha, která patří do oboru dětské psychiatrie. S jistotou tedy správnou diagnózu nebudete moci určit sami, ale měl by vám k tomu pomoci dětský psychiatr.

  • NAJDĚTE SI NEBLIŽŠÍHO ODBORNÍKA

Podezření na tuto poruchu může vyslovit i jiný odborník, například neurolog, psycholog,  pediatr nebo pedagog. Diagnostika, léčba  i přizvání dalších odborníků ke spolupráci je zcela v kompetenci dětského psychiatra.

Vyšetření není nijak náročné a nepříjemné. Jeho základní součástí je pohovor lékaře s dítětem a s rodiči. K doplnění údajů o projevech dítěte ve školním prostředí slouží nejlépe dotazník vyplněný učitelem. Doplňková a ne vždy potřebná jsou vyšetření psychologem, pediatrem a neurologem a některá laboratorní a pomocná vyšetření (EEG, EKG). Dětský psychiatr navrhne na základě svého vyšetření následnou léčbu. O ní je možné obecně říci, že rozhodně není jen otázkou léků. Zásadní je změnit náhled rodičů a učitelů na chování dítěte a vytvořit pozitivní a důsledné výchovné prostředí. Pomocí léků se zlepší soustředění a zmírní nejvýraznější projevy hyperaktivity a impulzivity (rodiče popisují, že se s dítětem lépe domluví). Farmaka ale nikdy nesmějí být jediným léčebným přístupem k dítěti s ADHD.

Pro rodiče a děti  je vhodné pravidelně docházet do pedagogicko-psychologické poradny, kde specializovaní odborníci dokážou optimalizovat přístup rodičů k dětem a poradit, jak by měla vypadat vzájemná komunikace. Navíc je zcela zásadní, aby o diagnóze věděli také vyučující, kteří by měli přizpůsobit výuku potřebám dítěte.  Ale pozor – individuální přístup k dítěti s ADHD nemusí nutně znamenat zbytečné úlevy!