Střední škola v Brně i pro žáky s ADHD

Škola umístěná v nádherném prostředí nabízí uchazečům o studium široké možnosti v 16 rozmanitých oborech vzdělání. Jedná se především o maturitní obor Obchodní akademie, dvouletou Obchodní školu, ale i celou řadu řemeslně zaměřených oborů, jako jsou brašnář, mechanik elektronických zařízení, zahradník, košíkář, výrobce bižuterie apod.

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 má téměř šedesátiletou tradici, byla založena v areálu tehdejšího Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně, Kociánka. Od roku 2007 škola působí v nové školní budově na ulici Křižíkově.

Škola umístěná v nádherném prostředí nabízí uchazečům o studium široké možnosti v 16 rozmanitých oborech vzdělání. Jedná se především o maturitní obor Obchodní akademie, dvouletou Obchodní školu, ale i celou řadu řemeslnně zaměřených oborů, jako jsou brašnář, mechanik elektronických zařízení, zahradník, košíkář, výrobce bižuterie apod.  Vnitřní vybavení budovy zajišťuje moderní zázemí pro výuku: odborné učebny a laboratoře, učebny výpočetní techniky, cvičná kancelář, cvičná kuchyňka s jídelnou, košíkářská dílna, dílna výroby bižuterie, dílna šití a dílna údržbářských prací, posilovna, místnost pro masáže s vodním lůžkem a kuličkovým bazénem atd.

Chloubou budovy je prostorná kruhová aula s překrásným výhledem na Brno, příjemně působí i školní jídelna se studovnou a žákovskou knihovnou v přízemí. Žákům je k dispozici i prostor pro odpočinek a možnost zakoupení svačin, nápojů a kávy.

Budova vychází stavebně vstříc žákům s tělesným handicapem – samozřejmostí jsou výtahy a rampy umožňující vozíčkářům bezbariérový pohyb ve všech čtyřech podlažích (prostor, kde se už tradičně pořádají závody na elektrických a mechanických vozících do vrchu pro handicapované i zdravé závodníky).

Vnitřní prostory školy navíc mile překvapí svou barevností a otevřeností (každé patro je koncipováno v jiné barvě a učebny mají prosklené vstupní příčky). Nezbývá než říci: „Přijďte se podívat!“

Výuka je organizována klasicky, podle rozvrhu hodin. Velikou výhodou pro žáky je menší počet žáků ve třídách (obvyklý počet žáků ve vyučovací skupině je 10 až 12 žáků) a individuální přístup ke každému jednotlivci. Běžné je používání výpočetní a audiovizuální techniky ve výuce všech předmětů, většina učeben je vybavena interaktivními pomůckami (elektronickými tužkami, interaktivními dataprojektory a potřebným HW a SW vybavením), žáci si mohou v případě potřeby zapůjčit školní notebooky.

Budova školy se nachází v těsném sousedství zámeckého parku Centra Kociánka, a mnozí žáci školy tak mohou využívat sociální služby a rehabilitační terapie poskytované Centrem Kociánka.

Aktuálně doplňujeme třídy oborů Obchodní akademie, Obchodní škola, Mechanik elektronických zařízení a některých dalších oborů jednotlivými uchazeči, a to i bez zdravotního postižení (legislativa nám umožňuje přijímat žáky se zdravotním znevýhodněním do podílu 25% žáků ve třídě).

 

Každopádně nabízíme:

1.       Volná místa na maturitním oboru Obchodní akademie, dvouleté Obchodní škole, oboru Mechanik elektronických zařízení či oboru Brašnář apod.

2.       Možnost osobní prezentace o škole a souvisejících službách (i sociálních – úzce spolupracujeme s Centrem Kociánka), s fotografiemi, videem a ukázkou žákovských výrobků pro žáky základních škol či dokonce pro uchazeče vyššího věku (studium žáků i ve vyšším věku není u nás neobvyklé – důvody jsou buď zdravotní, anebo dospělí využívají možnost doplnit si chybějící kvalifikaci).

Na webu školy je mj. k vidění katalog výrobků: http://www.ssfdr.cz/katalog.html

či kompletní přehled oborů vzdělání: http://www.ssfdr.cz/obory-vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD.html

web školy: www.ssfdr.cz