Srovnání výuky dětí s ADHD: ČR a zahraničí

Dobrý den, srovnávám přístupy českých škol k výchově a vzdělávání dětí s ADHD se zahraničními školami. Ráda bych tu tedy rodičům dětí s ADHD položila několik otázek. Za každou odpověď vám budu nesmírně vděčná. Mým cílem je zjistit, jestli by to u nás nešlo ještě lépe, než to je.

Jako bývalá učitelka mám s tímto problémem své zkušenosti. Tak tedy:

1. Jak se naplňuje integrace dětí s ADHD do školního systému ve Vašem konkrétním případě? Jaké podmínky jsou ze strany pedagogického personálu za tímto účelem vytvářeny? Jakým způsobem jsou vytvářeny podmínky pro úspěšnou výchovu Vašeho dítěte?

2. Jak vypadá ve Vašem případě konkrétně spolupráce školy, resp. zainteresovaného pedagogického personálu s rodiči při edukaci Vašeho dítěte? Co považujete za pozitiva, silné stránky? Navrhovali byste něco změnit (pokud ano, popište, co konkrétně)?

3. Považujete stav školství v naší zemi, ve Vašem konkrétním případě, za obecně dobrý a připravený ke zdárné integraci žáků s ADHD do edukačního procesu?

Děkuji.