Archiv pro štítek: adhd

Jak bojovat s ADHD svépomocí

Jak bojovat s ADHD svépomocí Pokud hovoříme o ADHD, hovoříme o poruše nepozornosti s hyperaktivitou. Jedná se o dědičný neurovývojový

Jak se léčí ADHD

Slyšeli jste už o nemoci ADHD? Jedná se o poruchu nepozornosti s hyperaktivitou, konkrétně je to dědičné onemocnění, které se

Jaké komplikace mohou potkat pacienty trpící ADHD?

O nemoci zvané ADHD jste jistě slyšeli. Jedná se o poruchu pozornosti s hyperaktivitou, kterou trpí zejména děti ve školním

Jak působí léky u dětí s ADHD?

Nejprve je potřeba zdůraznit, že se nejedná o žádné uspávací prostředky. Léky proti ADHD regulují činnost látek v mozku, které

Mohu ADHD diagnostikovat sám, nebo je potřeba odborná pomoc?

Přestože existují testy, pomocí nichž je možné předběžně zjistit, zda dítě ADHD trpí, pro přesnou diagnózu je nezbytné vyšetření dětského/dorostového

Přehled příznaků

Pokud máte podezření, že má vaše dítě, nebo dítě ve vašem okolí ADHD, existuje velké množství příznaků, kterých je potřeba

Jak poznám, jestli má dítě v mojí třídě ADHD?

Pravděpodobnost výskytu poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) se v populaci školních dětí pohybuje mezi šesti až devíti procenty, teoreticky tak trpí

Diagnostika a typy ADHD

Diagnózu ADHD není zcela snadné určit. Je totiž závislá na několika vzájemně souvisejících faktorech a na tom, do jaké míry

Diagnostika

Hyperkinetická porucha patří mezi nejčastější příčiny psychiatrického vyšetření a léčby v dětském věku. Mezi laiky a mnohdy bezradnými  rodiči se

Terapie

ADHD je porucha, která patří do oboru dětské psychiatrie. K správné diagnóze tedy stěží dospějete sami, ale měl by vám