Dospělí s ADHD

Mnoho dnešních dospělých v dětství zbytečně trpělo. ADHD bylo považována za zlobivost, neochotu poslouchat a drzost.

Mnoho dětí, jimž nebyla nabídnuta odborná pomoc, tak byly považovány za lumpy a "ty nepřizpůsobivé". Vina za špatnou výchovu byla dávána rodičům, kteří sami nevěděli, jak s dítětem naložit. Některým z nich neléčené ADHD připravilo úplně jinou budoucnost, než by mohly mít: ať už se nedostaly kvůli špatnému prospěchu na vysněnou školu nebo v tom horším případě sklouzly ke drogám.

Díky dnešní osvětě možná víte, že na vině nebyli rodiče a jejich "špatná výchova", ale porucha ADHD. Zajímalo by nás, jaké jsou Vaše příběhy, zkušenosti a rady pro ty, jejichž děti mají diagnózu ADHD.Podělit se o vlastní zkušenosti může pomoci i jiným.

Své zkušenosti, příběhy a rady zasílejte na adresu dospeli@adehade.cz.